Thiết bị điện

Liên kết web

Thiết bị điện

Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M-BL

Product code: VPRD2M-BL
Giá: 665.000 VNĐ
Mô tả: Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M-BL - Rơ le bảo vệ điện áp - Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray - Chức năng bảo vệ: thấp / quá điện áp, mất cân bằng pha; thứ tự pha và mất pha - Hiển thị: 3 số, bằng màn hình LCD - Dùng cho mạng 1 pha 2 dây, 3 pha 4 dây - Thời gian tác động trễ: 0 - 99 giây - Quá áp: 242 - 288 V AC (L-N) - Thấp áp:127 - 219 V AC (L-N) - Mất cân bằng pha: 5 - 30% - Ngõ ra: 2 C / O (NO/5A, NC/3A @ 250V AC) - Nguồn cấp: Lấy điện áp ngõ vào cấp nguồn
Lượt xem: 5570
Mạng xã hội:

Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M-BL:

 • Rơ le bảo vệ điện áp
 • Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray
 • Chức năng bảo vệ: thấp / quá điện áp, mất cân bằng pha; thứ tự pha và mất pha
 • Hiển thị: 3 số, bằng màn hình LCD
 • Dùng cho mạng 1 pha 2 dây, 3 pha 4 dây
 • Thời gian tác động trễ: 0 - 99 giây
 • Quá áp: 242 - 288 V AC (L-N)
 • Thấp áp:127 - 219 V AC (L-N)
 • Mất cân bằng pha: 5 - 30%
 • Ngõ ra: 2 C / O (NO/5A, NC/3A @ 250V AC)
 • Nguồn cấp: Lấy điện áp ngõ vào cấp nguồn

Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M-BL

Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M-BL

Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M-BL

Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M-BL

Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M-BL

Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M-BL