Thiết bị điện

Liên kết web

Thiết bị điện

PLC Allen-Bradley 1797-IJ2

Product code: PLC Allen-Bradley 1797-IJ2
Giá: Liên hệ
Mô tả: PLC Allen-Bradley 1797-IJ2
Lượt xem: 2753
Mạng xã hội:

  • 1794 FLEX Counter Modules 1797-IJ2

  • Number of Inputs: 2 channels, each with 2 digital NAMUR inputs

  • Number of Inputs: 2 channels, each with 1 digital output

  • Input Signal Range: 1.0 Hz...32,767 Hz

  • Terminal Base Unit: 1797-TB3, 1797-TB3S

  • Power Consumption (W) at 24V: 4.25

  • Power Dissipation,Max.: 4.25 W

Thiết bị điện Khác

PLC Allen-Bradley 1797-IJ2

PLC Allen-Bradley 1797-IJ2

PLC Allen-Bradley 1797-IJ2

PLC Allen-Bradley 1797-IJ2

PLC Allen-Bradley 1797-IJ2

PLC Allen-Bradley 1797-IJ2