Thiết bị điện

Liên kết web

Thiết bị điện

20G11ND040AA0NNNNN

Product code: 20G11ND040AA0NNNNN
Giá: Liên hệ
Mô tả: 20G11ND040AA0NNNNN
Lượt xem: 3156
Mạng xã hội:

  • PowerFlex 755 AC Drive, with Embedded Ethernet/IP, Air Cooled,
  •  AC Input with DC Terminals, Open Type, 40 Amps, 30HP ND, 
  • 25HP HD, 480 VAC, 3 PH, Frame 3, Filtered, CM Jumper Removed, DB Transistor, Blank (No HIM)

Thiết bị điện Khác

20G11ND040AA0NNNNN

20G11ND040AA0NNNNN

20G11ND040AA0NNNNN

20G11ND040AA0NNNNN

20G11ND040AA0NNNNN

20G11ND040AA0NNNNN