Thiết bị điện

Liên kết web

Thiết bị điện

2080-IF2

Product code: 2080-IF2
Giá: Liên hệ
Mô tả: Micro800 2 Point Analog Input Plug-In
Lượt xem: 3639
Mạng xã hội:

  • Micro800 2 Point Analog Input Plug-I
  • Analog I/O Modules 2080-IF2

  • Loại 2 kênh ngõ vào điện áp/dòng điện

  • Điện áp: 0 ~ 10 V

  • Dòng điện: 0 ~20 mA

  • Độ chính xác 1% của Full Scale

  • Độ phân giải: 12 bit

  • Một số sản phẩm : Micro800

Thiết bị điện Khác

2080-IF2

2080-IF2

2080-IF2

2080-IF2

2080-IF2

2080-IF2