Thiết bị điện

Liên kết web

Thiết bị điện

1760-IB12XOW6I

Product code: 1760-IB12XOW6I
Giá: Liên hệ
Mô tả: Nguồn cung cấp: 24VDC Số lượng ngõ vào: 12 input(24VDC) Số lượng ngõ ra: 6 isolated relay outputs
Lượt xem: 3169
Mạng xã hội:

  • Nguồn cung cấp: 24VDC

  • Số lượng ngõ vào: 12 input(24VDC)

  • Số lượng ngõ ra: 6 isolated relay outputs

Thiết bị điện Khác

1760-IB12XOW6I

1760-IB12XOW6I

1760-IB12XOW6I

1760-IB12XOW6I

1760-IB12XOW6I

1760-IB12XOW6I