Thiết bị điện

Liên kết web

Thiết bị điện

1760-IB12XOB8

Product code: 1760-IB12XOB8
Giá: Liên hệ
Mô tả: Nguồn cung cấp: 24VDC Số lượng ngõ vào: 12 input(24VDC) Số lượng ngõ ra: 8 transistoroutput
Lượt xem: 2889
Mạng xã hội:

  • Nguồn cung cấp: 24VDC

  • Số lượng ngõ vào: 12 input(24VDC)

  • Số lượng ngõ ra: 8 transistoroutput

Thiết bị điện Khác

1760-IB12XOB8

1760-IB12XOB8

1760-IB12XOB8

1760-IB12XOB8

1760-IB12XOB8

1760-IB12XOB8