Thiết bị điện

Liên kết web

Thiết bị điện

1760-IA12XOW6I

Product code: 1760-IA12XOW6I
Giá: Liên hệ
Mô tả: Nguồn cung cấp: 120/240VAC Số lượng ngõ vào: 12 input(120/240VAC) Số lượng ngõ ra: 6 relay output
Lượt xem: 3129
Mạng xã hội:

  • Nguồn cung cấp: 120/240VAC
  • Số lượng ngõ vào: 12 input(120/240VAC)

  • Số lượng ngõ ra: 6 relay output

Thiết bị điện Khác

1760-IA12XOW6I

1760-IA12XOW6I

1760-IA12XOW6I

1760-IA12XOW6I

1760-IA12XOW6I

1760-IA12XOW6I