Thiết bị điện

Liên kết web

Giới thiệu

Sự ra đời mang tên Etechcompany

Sự nhiệt huyết trong kinh doanh - Sự trưởng thành trong mối quan hệ Etechcompany được ra đời nhằm mang lại một môi trường mới tiềm năng cho khách hàng.

Tổng quan công ty

Công ty TNHH Kỹ thuật ETECH VIệt Nam được thành lập ngày 28 tháng 03 năm 2016, có văn phòng giao dịch tại số 145, ngõ 42 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.