Thiết bị điện

Liên kết web

Cơ khí

Đinh cuộn xoắn pallet

Product code: Đinh cuộn xoắn pallet
Giá: Liên hệ
Mô tả: Đinh cuộn xoắn pallet
Lượt xem: 796
Mạng xã hội:

       BẢNG SIZE/ QUY CÁCH ĐINH CUỘN XOẮN ĐÓNG PALET

STT QUY CÁCH SL Đinh/Thùng Cây/CuộnxCuộn/Thùng
1 2.1x32 14,000 350 x40 
2 2.1x38 14,000 350 x40 
3 2.1x45 14,000 350 x40 
4 2.1x50 16,000 400 x40 
5 2.3x32 14,000 350 x40 
6 2.3x38 12,000 300 x40 
7 2.3x45 9,000 300 x30 
8 2.3x50 9,000 300 x40 
9 2.5x32 12,000 300 x40
10 2.5x38 9,000 300 x30 
11 2.5x45 9,000 300 x30 
12 2.5x50 9,000 300 x30 
13 2.5x32 9,000 300 x30 
14 2.5x70 8100 300 x27
15 2.87x65 5000 250x20
16 2.87x70 5000 250x20
17 3.1x90 4500 225x20
18 3.1x100 4000 200x20
19 3.3x75 2000 222x9
20 3.3x81 2000 222x9

Cơ khí Khác

Đinh cuộn xoắn pallet

Đinh cuộn xoắn pallet

Đinh cuộn xoắn pallet

Đinh cuộn xoắn pallet

Đinh cuộn xoắn pallet

Đinh cuộn xoắn pallet