Thiết bị điện

Liên kết web

Cơ khí

Đinh cuộn trơn pallet

Product code: Đinh cuộn trơn pallet
Giá: Liên hệ
Mô tả: Đinh cuộn trơn pallet
Lượt xem: 2127
Mạng xã hội:

Đinh cuộn trơn pallet

STT Quy caùch
Đinh cuộn
SL Đinh/
Thuøng
Cây/Cuồn
 x Cuồn/Thùng
1 2.1x32             14,000  350 x40 
2 2.1x38             14,000  350 x40 
3 2.1x45             14,000  350 x40 
4 2.1x50             16,000  400 x40 
5 2.3x32             14,000  350 x40 
6 2.3x40             12,000  300 x40 
7 2.3x45               9,000  300 x30 
8 2.3x50               9,000  300 x30 
9 2.5x38             12,000 300*40
10 2.5x42               9,000 300*30
11 2.5x50               9,000  300*30 
12 2.5x57               9,000  300 x30 
13 2.5x64               9,000  300 x30 
14 2.5x70               8,100  300 x27 
15 2.87x65               5,000 250*20
16 2.87x70               5,000  250 x20 
17 3.3x75               4,500 225 x20
18 3.3x81               4,000 200 x20
19 3.1x90               2,000 222*9
20 3.1x100               2,000 222*9

Cơ khí Khác

Đinh cuộn trơn pallet

Đinh cuộn trơn pallet

Đinh cuộn trơn pallet

Đinh cuộn trơn pallet

Đinh cuộn trơn pallet

Đinh cuộn trơn pallet