Thiết bị điện

Liên kết web

Cơ khí

BẢNG QUY CÁCH ỐNG CAO SU HÚT CÁT

Product code: BẢNG QUY CÁCH ỐNG CAO SU HÚT CÁT
Giá: Liên hệ
Mô tả: BẢNG QUY CÁCH ỐNG CAO SU HÚT CÁT
Lượt xem: 486
Mạng xã hội:

 BẢNG QUY CÁCH ỐNG CAO SU HÚT CÁT

                                       

Ống cao su hút cát  Đường kính trong(mm) Độ dầy(mm) Áp lực(bar) Chiều dài(cuộn/mét)
Phi 60 60 3-15 10-20 bar 4 - 6
Phi 75 75 3-15 10-20 bar 4 - 6
Phi 90 90 3-15 10-20 bar 4 - 6
Phi 100 100 3-15 10-20 bar 4 - 6
Phi 110 110 3-15 10-20 bar 4 - 6
Phi 120 120 3-15 10-20 bar 4 - 6
Phi 150 150 3-15 10-20 bar 4 - 6
Phi 200 200 3-15 10-20 bar 4 - 6
Phi 250 250 3-15 10-20 bar 4 - 6
Phi 300 300 3-15 10-20 bar 4 - 6

 

 

BẢNG QUY CÁCH ỐNG CAO SU HÚT CÁT

BẢNG QUY CÁCH ỐNG CAO SU HÚT CÁT

BẢNG QUY CÁCH ỐNG CAO SU HÚT CÁT

BẢNG QUY CÁCH ỐNG CAO SU HÚT CÁT

BẢNG QUY CÁCH ỐNG CAO SU HÚT CÁT

BẢNG QUY CÁCH ỐNG CAO SU HÚT CÁT